Sistem Bajet Negeri Kedah Darul Aman

iBajet Kedah

Objektif

  • Memastikan anggaran belanjawan negeri disediakan dengan cekap dan berkesan dalam tempoh yang ditetapkan.
  • Memastikan perbelanjaan dibuat dengan kebenaran seperti waran peruntukan dalam tempoh yang ditetapkan.
  • Memastikan perbelanjaan dilakukan mengikut kaedah dan peraturan kewangan yang ditetapkan.

 

 

iBajet Kedah

Stakeholder Pejabat Kewangan & Perbendaharaan Negeri Kedah

Pejabat Kewangan Dan
Perbendaharaan Negeri Kedah
Aras 3, Blok E Wisma Darul Aman, 05503, Alor Setar,
Kedah Darul Aman

iBajet

Galeri

iBajet

Soalan Lazim

Apakah Punca Kuasa perlunya penyediaan Anggaran Hasil dan Perbelanjaan

-      Bab A II - Arahan Perbendaharaan Perkara 29 - Perkara 46

Perbelanjaan Perbekalan (B)

-   Perlu mendapat kelulusan Parlimen / Dewan Undangan Negeri terlebih dahulu melalui Rang Undang-undang Perbekalan sebelum sebarang perbelanjaan boleh diperuntukan dan dibelanjakan.

-    Tujuan perbelanjaan untuk membiayai perbelanjaan kegiatan-kegiatan harian Kementerian dan Jabatan dalam menyediakan perkhidmatan kepada rakyat.

Apakah Perbelanjaan Mengurus

-      Perbelanjaan mengurus adalah perbelanjaan berulang yang diperlukan oleh tiap-tiap jabatan negeri dalam menggerakkan dan mengawal selia jabatan tersebut.

Apakah Dasar Sedia Ada

-      Satu Program/Aktiviti yang dijalankan pada tahun semasa (kecuali ‘one-off’) yang telah mendapat kelulusan Pegawai Kewangan Negeri atau Pihak Berkuasa Negeri.

Apakah Dasar Baru

-      Dasar baru merupakan Program/Aktiviti baru termasuk tambahan, sambungan atau perluasan kepada dasar sedia ada.

Apakah ‘One-Off’

-      Sesuatu belanja bukan berulang.

Apakah Perbelanjaan Pembangunan

-      Perbelanjaan modal yang biasanya tidak berulang dan mempunyai pulangan dalam     jangkamasa panjang. Perbelanjaan pembangunan adalah projek-projek atau prasarana di bawah kawalan kerajaan negeri dan perancangan untuk projek tersebut telah siap dan sedia untuk dilaksanakan.

Ciri-ciri Perbelanjaan Pembangunan

- Melibatkan jumlah peruntukan yang besar

- Aliran wang keluar masuk jangka panjang

- Dibiayai daripada wang pinjaman.

- Perlukan penyeliaan dan penyenggaraan pada masa akan datang.

- Ada implikasi  atas aliran faedah dan kos kepada rakyat dan negara.

Log masuk